商务:为您提供一个绿色下载空间!
当前位置:首页 > 商务 > BANK Miesi?cznik Finansowy

BANK Miesi?cznik Finansowy

[收藏该页] 意见反馈
BANK Miesi?cznik Finansowy
  • 类型:商务
  • 时间:2024-01-30
  • 收费:免费
  • 年龄:12+
  • 系统:IOS
  • 星级:
  • 语言:"EN", "PL"
  • 分类:Business
  • 作者:Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.

标签: 商务 新闻

360检测 ******管家

应用简介

Profesjonalny, istniej?cy 25 lat, magazyn ?rodowiska bankowo-finansowego. Porusza zasadnicze zagadnienia ?rodowiska, omawia wa?ne zmiany przepisów prawnych, problemy, z jakimi si? boryka i mo?liwe ich rozwi?zania.

Czytelnikami miesi?cznika s? g?ównie mened?erowie banków i pozosta?ych instytucji finansowych ( towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, firm po?rednictwa kredytowego) wy?szego i ?redniego szczebla, specjali?ci, eksperci finansowi, gospodarczy oraz IT, a tak?e wyk?adowcy i studenci uczelni o profilach ekonomicznych.

W aplikacji mo?na dokona? zakupu pojedynczych wydań cyfrowych (8,99 z?) lub 12 miesi?cznej, automatycznie odnawialnej prenumeraty (79,99 z?)

Zasady dzia?ania prenumeraty odnawialnej:

- Mo?liwy jest zakup 12-miesi?cznej, automatycznie odnawialnej prenumeraty.

- Po wykupieniu prenumeraty czytelnik otrzymuje wszystkie numery magazynu opublikowane w czasie trwania subskrypcji.

- Op?ata za prenumerat? jest pobierana w momencie potwierdzenia zakupu subskrypcji.

- Prenumerata wydania cyfrowego odnawia si? automatycznie.

- Czytelnik mo?e zarz?dza? prenumerat? ( zrezygnowa? z dalszej subskrypcji) poprzez swoje konto w iTunes (dost?p przez ustawienia systemowe urz?dzenia).

- Rezygnacja z subskrypcji jest mo?liwa najpó?niej na 24 godziny przed up?ywem bie??cego okresu prenumeraty.

- Op?ata za przed?u?enie subskrypcji zostanie potr?cona w ci?gu 24 godzin przed zakończeniem bie??cego okresu prenumeraty i b?dzie zgodna z aktualnym cennikiem.

- Nie mo?na zrezygnowa? z prenumeraty, za któr? zosta?a pobrana op?ata.

- Prenumerata obejmuje tylko i wy??cznie wydania cyfrowe dost?pne w aplikacji.

Zasady u?ytkowania aplikacji oraz polityka prywatno?ci:

版本更新:
- drobne usprawnienia

应用截图

玩家评论

Copy 2018-2024 All Rights Reserved. 滇ICP备2023012438号    RSS订阅
本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如果有侵犯您权利的资源,请来信告知,我们将及时撤销相应资源。